Sisters of the New Moon

Merry Meet! Leuk dat je onze website hebt gevonden!

Wist je dat elke maan haar eigen thema heeft, dat past in het groter geheel van een jaar? De beste tijd voor het maken van goede voornemens vindt rond nieuwjaar plaats. Heb je ook wel eens goede voornemens gemaakt met nieuwjaar? Hoe lang heb je het volgehouden? De thema’s van de 12 of 13 manen in 1 jaar bieden je een goede houvast om je goede voornemens helemaal door te voeren. Dat is de essentie van Maanvieringen, het borgen en opvolgen van je goede voornemens om je leven beter of kleurrijker te maken.

Maanvieringen wordt over het algemeen bij volle maan gevierd. Dan is de energie van de maan op haar krachtigst! Wij doen dit echter anders. De energie van de maan bouwt namelijk op tijdens wassende maan, en dit is een zeer goede periode om het thema dat bij de maan hoort in beweging te zetten. Met volle maan is de energie het krachtigst, en door de opbouw ernaartoe kan dit moment intenser worden ingezet. Na de volle maan, neemt de energie weer af, en kan het thema tot rust gebracht worden. Indien je een les hebt geleerd, kun je in deze periode oefenen om bekwaam te worden. En met nieuwe maan wordt de focus op het volgende thema gelegd. Nieuwe maan zien we dus als een overgangsfase van het ene thema naar het volgende, waarbij we ons op de avond van de nieuwe maan bewust gaan afstemmen op het thema van deze maan en de bijbehorende energie. Zo kunnen we met deze energie meegroeien tot de volle maan, en daarna bouwen we af. Zo maken we gebruik van de energie gedurende de hele maan.

Sisters of the New Moon is een samenwerkingsverband van Minerva, Morrighan en Vereluna. Wij zijn heksen van Clan Triple Goddess met een diepe interesse in o.a. de thema’s van de manen. We hebben een programma opgezet om via meditatie af te stemmen op de energie van de nieuwe maan en de energie te verankeren middels een ritueel. Zo kun je thuis de energie van de hele maancyclus bewust gebruiken voor je goede voornemens.

Ben jij, net zoals wij, geinteresseerd en in verbinding met de natuur, de jaargetijden, astrologie en energie? Dan nodigen we je uit voor een jaarcyclus van Maancirkel avonden, die we gebruikelijk rond Nieuwe Maan houden. Zie onze agenda voor de data.

Bright Blessings!

Sisters of the New Moon

Wat jij bent is een geschenk van de Godin
Wat jij van jezelf maakt is jouw geschenk aan de Godin
– Minerva –

Reacties zijn gesloten.